Арт Кул LG A 12 LHE красное вино

Арт Кул LG A 12 LHE красное вино

х-ки: холод 3,23 кВт тепло 3,66 кВт
21.02.2009

Арт Кул LG A 12 LHD деревянный

Арт Кул LG A 12 LHD деревянный

х-ки: холод 11,500 БТЕ/ч тепло 12,500 БТЕ/ч
21.02.2009

Арт Кул LG A 12 LHB голубой

Арт Кул LG A 12 LHB голубой

х-ки: холод 11,500 БТЕ/ч тепло 12,500 БТЕ/ч
21.02.2009

Арт Кул LG A 12 LH2

Арт Кул LG A 12 LH2

х-ки: холод 3,37 кВт тепло 3,66 кВт
21.02.2009

Арт Кул LG A 12 LH1 "KISS"

Арт Кул LG A 12 LH1 "KISS"

х-ки: холод 3,37 кВт тепло 3,66 кВт
21.02.2009